راه رفتن
آفتاب و مهتاب را دیدن
در جریان باد ایستادن
به آسمان نگاه کردن
نفس کشیدن
برگ های پاییزی
هوایی که خنک تر میشود
ابرها
نور
قدم زدن
کوه رفتن
کتاب خواندن
بودن در خانه ی امن
بودن با دیگران
همه و همه و همه
و همه ی انهایی که الان فقط تو میدانی
سخت شده
به خدا نفس کشیدن هم سخت شده
دلتنگ و نگران نشسته ام
حتی این نوشتن هم سخت شده
یک مداد و کاغذ داری آنجا؟
منبع اصلی مطلب : خط و نشون
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : انتظار...